start

Cała Polska Czyta Dzieciom

 

Konkurs e-potwierdzenia zakończony!

 

BPH TFI S.A. we współpracy z fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowało/zakończyło konkurs, który zachęcał do zmiany tradycyjnych papierowych potwierdzeń transakcji wysyłanych listownie na elektroniczne potwierdzenia transakcji. Celem konkursu była popularyzacja i wsparcie działań o charakterze proedukacyjnym wśród najmłodszych oraz proekologiczne rozwiązania związane z ograniczeniem zużycia papieru. 

 

Regulamin konkursu

 

Przejście na e- potwierdzenia wiąże się z następującymi korzyściami:

 

SZYBKOŚĆ I EKOLOGIA

Jest to rozwiązanie korzystne dla środowiska naturalnego oraz wygodne dla Klientów, gdyż informacje o zrealizowanych transakcjach otrzymacie Państwo szybciej niż tradycyjną pocztą.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Potwierdzenie elektroniczne chronione jest hasłem, którym jest:

 • w przypadku Uczestników indywidualnych i Wspólnych Rachunków Małżeńskich, numer PESEL,
 • w przypadku Uczestników instytucjonalnych, numer REGON
 • w przypadku Uczestników indywidualnych zagranicznych, data urodzenia w formacje RRRRMMDD.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przejściem na POTWIERDZENIA ELEKTRONICZNE można w każdej chwili to zrobić

 • W Serwisie Transakcyjno Informacyjnym (STI)
  W celu dokonania zmiany sposobu wysyłki potwierdzeń należy złożyć dyspozycję "Zmiany sposobu wysyłki potwierdzeń" poprzez STI. Zobacz w którym miejscu w STI dokonać zmian.
 • Korespondencyjnie
  Wystarczy wydrukować oraz wypełnić papierowy formularz i przesłać go listem wraz z kserokopią dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem na następujący adres:

  ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.,
  ul. Puławska 436,
  02-801 Warszawa.
 • W placówce dystrybutora
  Trzecim sposobem jest wizyta w najbliższej placówce dystrybutora gdzie można złożyć odpowiednią dyspozycję zmiany.
   

Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" (do stycznia 2006 r. działająca pod nazwą  „ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego”) została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, która pełni w niej funkcję prezesa.

Pierwszym dużym przedsięwzięciem Fundacji była międzynarodowa konferencja "Jak kochać dziecko – nowe odkrycia psychologii” zorganizowana w Warszawie w maju 1999 r. w udziałem słuchaczy z 8 krajów postkomunistycznych oraz światowej sławy wykładowców - psychologów, psychiatrów, lekarzy, edukatorów z USA i Europy Zachodniej, m.in. Alice Miller, Nathaniela Brandena, Mary Pipher, Rossa Campbella, Jamesa Gilligana i in.. W 2000 r. Fundacja rozpoczęła w kilku miastach pilotażowe programy edukacyjne "Dzieciństwo na całe życie" w przedszkolach i "Szkoła z charakterem" w szkołach podstawowych i gimnazjach, obejmujące podstawy wiedzy psychologicznej i umiejętności tworzenia warunków dla zdrowego rozwoju emocjonalnego dziecka.

1 czerwca 2001 r. Fundacja zainaugurowała kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom", w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju. Autorem plakatu, który stal się logo kampanii, jest światowej sławy grafik i malarz, Rafał Olbiński.
W I Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom (I OTCD) w czerwcu 2002 r., wzięło udział ponad 150 miast i miejscowości,  w III OTCD w 2004 r. - ponad 1000,  w VIII OTCD w 2010 roku – 2400, zaś w XI OTCD w 2012 r. – ponad 2850 miast i miejscowości.

W ramach kampanii CPCD z Fundacją współpracuje 7228 Liderów* i Koordynatorów**. (*Lider - osoba prowadząca kampanię CPCD tylko w swojej placówce **Koordynator - osoba prowadząca kampanię CPCD na szerszą skalę (np. we wsi, gminie, mieście lub województwie).
Aby dotrzeć do szerokich kręgów odbiorców, Fundacja wyprodukowała reklamy telewizyjne ("Tato, czy ty umiesz czytać?", "Męskie Rozmowy", "Czy jest Harry Potter?", "Rodzinka", "Strychostrachy", oraz – we współpracy z Narodowych Centrum Kultury – „Czytanie od urodzenia”), cykl 14 krótkich filmy ze znanymi osobistościami czytającymi swoim dzieciom, serię 11 krótkich filmów z aktorami seriali telewizyjnych czytających swym serialowym dzieciom, cykl 8 krótkich filmów z prezenterami telewizyjnymi czytającymi dzieciom, teledyski: "Wspomnienia są blisko" w wykonaniu Natalii Kukulskiej, oraz "Cała Polska czyta dzieciom" (w wykonaniu Maryli Rodowicz, Eweliny Flinty, Majki Jeżowskiej, Zbigniewa Zamachowskiego, Piotra Fronczewskiego, Mateusza Damięckiego).
2003 r., Fundacja rozpoczęła dwa nowe programy promujące czytanie:„Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola”,  promujące wprowadzenie codziennego głośnego czytania dzieciom w szkołach i przedszkolach. Według najnowszych statystyk (z 1 lipca 2012 r.) do programów do chwili obecnej przystąpiło 2709 szkół oraz 2697 przedszkoli w Polsce oraz kilkanaście placówek zagranicznych.
2004 r., dzięki projektowi "Książkowy Maraton Fundatorów”, którego mechanizm internetowy umożliwiał  zakup książek i przesłanie ich do wybranej biblioteki wprost ze strony www Fundacji, a także towarzyszącej mu kampanii medialnej z reklamą „Czy jest Harry Potter?”, setki biblioteki zostało wzbogaconych o tysiące nowych książek.
marcu 2006 Fundacja zainicjowała Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Na pierwszy Konkurs napłynęło 980 prac, na drugi – blisko 600. Obecnie trwa trzecia edycja Konkursu. Wszystkie nagrodzone książki (18 tytułów) w dwóch dotychczasowych edycjach zostały opublikowane przez współpracujące z Fundacją przy projekcie wydawnictwa: Literatura, Publicat, Stontor. Innym projektem, który pozytywnie wpłynął na polski rynek książki dziecięcej było wspólne z Tygodnikiem Polityka wydanie kolekcji  "Cala Polska czyta dzieciom", zbioru 23 pereł literatury dziecięcej. Nakład pierwszej bezpłatnej książki z kolekcji wyniósł 250 tys. egzemplarzy, a łączny nakład książek z kolekcji wyniósł 1,2 miliona egzemplarzy.
Fundacja prowadzi na szeroką skalę działalność edukacyjną. Zostało zorganizowanych ponad 100 konferencji edukacyjnych oraz wiele warsztatów w całym kraju dla rodziców, nauczycieli, dziennikarzy, psychologów, policji, księży, polityków. W 2008 i 2009 r. we współpracy z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie Fundacja przeprowadziła studia podyplomowe dla nauczycieli pn. "Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji". Wyprodukowane zostały dwa filmy edukacyjne: „Wychowanie przez czytanie” oraz „Jak kochać dziecko?” W 2007 r. Irena Koźmińska, Prezes Fundacji, oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy, opublikowały książkę „Z dzieckiem w świat wartości”, a w 2010 r. została wydana ich druga książka „Wychowanie przez czytanie” (obie książki wydało wydawnictwo Świat Książki).
Ważną cześć działań edukacyjnych i promocyjnych Fundacji stanowi produkcja na wielką skalę i bezpłatna dystrybucja materiałów drukowanych: plakatów, broszur, ulotek, zakładek oraz kalendarzyków insertowanych do gazet i czasopism.

  W 2011 Fundacja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę współpracę z zakładami karnymi w całym kraju, obejmującą tworzenień kącików czytelniczych w salach widzeń z rodzinami oraz przeprowadzanie szkoleń służby więziennej i osadzonych.
W okresie 1 czerwca 2011 – 1 czerwca 2012 Fundacja obchodziła Jubileuszowy Rok 10-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, objęty patronatem pani Anny Komorowskiej i innych osobistości (lista Komitetu Honorowego). Ważnym wydarzeniem obchodów była Inauguracja I Międzynarodowego Tygodnia Czytania Dzieciom, która odbyła się na granicy polsko-czeskiej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 1 czerwca 2011, gdzie ogłoszony został nowy program „Cała Europa czyta dzieciom” – „All of Europe Reads to Kids”. Impreza została zorganizowana wspólnie przez Fundację oraz siostrzaną czeską fundację „Celé Česko čte dětem”. Do programu przystąpiły także Słowacja (Celé Slovensko čita det’om) oraz Litwa (Visa Lietuva skaito vaikams).

 Ważnym projektem Roku Jubileuszowego było uruchomienie w kwietniu 2012 r. Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (IUMW), adresowanego do rodziców, nauczycieli, młodych ludzi, edukatorów. IUMW jest powszechnie dostępnym zasobem wiedzy psychologicznej, wychowawczej, dotyczącej zdrowego stylu życia itp., przydatnej do kompetentnego wspierania   rozwoju wychowania
i edukacji dziecka oraz samorozwoju. IUMW oferuje też internetowe kursy tematyczne.

Fundacja Dziecięca Fantazja: www.f-df.pl

Dzieci z balonami

Partnerzy: IKE w prywatnaemerytura.pl, fundusze inwestycyjne w bphtfi.pl

Realizacja i pozycjonowanie: Ideo