start

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą funduszy inwestycyjnych i chciałbyś dołączyć do grona naszych klientów i razem z nami pomagać w przyszłości Fundacji Dziecięca Fantazja, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Oczekuję na informację o ofercie BPH TFI

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.Bonifraterska 17, Funduszy inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusze”) oraz innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy BPH TFI S.A., w tym w szczególności na przesyłanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez te podmioty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101 poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa o Ochronie Danych")"), a także oświadczam, że zostałem poinformowany o prawach i obowiązkach wynikających z Ustawy o Ochronie Danych, w tym o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich zmian. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych będzie BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.

* - pola wymagane

Fundacja Dziecięca Fantazja: www.f-df.pl

Dzieci z balonami

Partnerzy: IKE w prywatnaemerytura.pl, fundusze inwestycyjne w bphtfi.pl

Realizacja i pozycjonowanie: Ideo